Generalforsamling

 

Innskytervalgte medlemmer – velges for 4 år:
Marie Langfjell Sørensen, Mo i Rana2020/2023
Ståle Martin Einmo, Mo i Rana2020/2023
Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana2021/2024
Inger-Lise Pettersen, Korgen2021/2024
Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna2021/2024
Tom Andre Engø, Mo i Rana2022/2025
Leif Olav Sagen, Mo i Rana2022/2025
Ellen Løvold Strand, Mosjøen2022/2025
Yngve Herigstad, Sandnessjøen2023/2026
Kristian Leander Warholm, Brønnøysund2023/2026
Innskytervalgte varamedlemmer – velges for 1 år:
Trond Harry Hansen, Mo i Rana2023/2024
Siri Kobberød, Hattfjelldal2023/2024
Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana2022/2023
Solveig J. Busch Svendsen, Brønnøysund2022/2023
Medlem valgt av Rana kommune:
 Geir Waage, Mo i Rana2023/2026
Personlig varamedlem:
 Anita Sollie, Mo i Rana2023/2026
Medlem valgt av Vefsn kommune:
 Jann-Arne Løvdahl, Mosjøen2023/2026
Personlig varamedlem:
Malin Lynghaug Johansen, Mosjøen2023/2026

Valgkomite

Leder: Tom Engø, Mo i Rana – valgene i 2024
Medlem:
Leif Olav Sagen, Mo i Rana – valgene 2024
Medlem: Ellen Løvold Strand, Mosjøen – valgene i 2024/ 2025
Varamedlem: Marie Langfjell Sørensen, Mo i Rana – valgene i 2024

 

Sist oppdatert 5. mai 2023