Helgelandskysten i solnedgang

Kundevalg i Sparebankstiftelsen Helgeland

Valget er over for denne gang – velkommen tilbake i 2023.

Som kunde i SpareBank 1 Helgeland kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i stiftelsens generalforsamling. Neste valg av  medlemmer til Sparebankstiftelsen Helgelands generalforsamling starter februar 2023. Mer informasjon kommer. 

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett i kundevalget må du være over 18 år, ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Helgeland på minst 2500 kroner de siste seks månedene, og ha bostedsadresse i Nordland.

Regler om valget

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Slik stemmer du

Valget gjennomføres elektronisk via SpareBank 1 Helgelands hjemmeside, og du må identifisere deg med BankID.

Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

De tre kandidatene som får flest stemmer går inn som faste medlemmer for perioden 2022/2025 (valgt for fire år). De to kandidatene med flest stemmer deretter går inn som varamedlemmer for perioden 2022/2023 (valgt for 2 år)

Hvem stilte til valg i 2022?

Se hvem som sitter i generalforsamlingen i dag

Les også: kundevalg til forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland.