Helgelandskysten i solnedgang

Kundevalg i Sparebankstiftelsen Helgeland

Valget starter 6. februar 2023.

Som kunde i SpareBank 1 Helgeland kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i stiftelsens generalforsamling. Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen Helgelands generalforsamling starter 6. februar og varer ut 22. februar. Stemmingen vil foregå elektronisk via lenke, som du finner her f.o.m. 6. februar.  

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett i kundevalget må du være over 18 år, ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Helgeland på minst 2500 kroner de siste seks månedene, og ha bostedsadresse i Nordland.

Regler om valget

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Slik stemmer du

Valget gjennomføres elektronisk via SpareBank 1 Helgelands hjemmeside, og du må identifisere deg med BankID.

Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

De to kandidatene som får flest stemmer går inn som faste medlemmer for perioden 2023/2026 (valgt for fire år). De to kandidatene med flest stemmer deretter går inn som varamedlemmer for perioden 2023/2024 (valgt for 2 år)

Se også: kundevalg til forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland.

Disse er på valg i år (merket i rødt)

GENERALFORSAMLING
Innskytervalgte medlemmer – velges for 4 år:

 • Yngve Herigstad, Sandnessjøen 2019/2022
 • Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana 2019/2022
 • Marie Langfjell Sørensen, Mo i Rana 2020/2023
 • Ståle M. Einmo, Mo i Rana 2020/2023
 • Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana 2021/2024
 • Inger-Lise Pettersen, Korgen 2021/2024
 • Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna 2021/2024
 • Tom Andre Engø, Mo i Rana 2022/2025
 • Leif Olav Sagen, Mo i Rana 2022/2025
 • Ellen Løvold Strand, Mosjøen 2022/2025

Innskytervalgte varamedlemmer – velges for 2 år:

 • Siri Kobberød, Hattfjelldal 2021/2022
 • Are Halse, Trofors 2021/2022
 • Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana 2022/2023
 • Solveig J. Busch Svendsen, Brønnøysund 2022/2023