Helgelandskysten i solnedgang

Kundevalg i Sparebankstiftelsen Helgeland

Valget er over for denne gang. Takk for deltagelsen, og kom gjerne tilbake for å stemme ved neste valg. 

Som kunde i SpareBank 1 Helgeland kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i stiftelsens generalforsamling. Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen Helgelands generalforsamling ble avsluttet 22. februar 2023. 

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett i kundevalget må du være over 18 år, ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Helgeland på minst 2500 kroner de siste seks månedene, og ha bostedsadresse i Nordland.

Regler om valget

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Slik stemmer du

Valget ble gjennomført elektronisk via SpareBank 1 Helgelands hjemmeside, og du må identifisere deg med BankID.

Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.