www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Hovedside Sø. 21. jan. 2018

 
 
 

Innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Valg skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 2. - 18. februar 2018. Selve valget foregår via bankens hjemmeside på Internett. Innskytere som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal i år velges 3 medlemmer for perioden 2018/2021 og 4 varamedlemmer for 2018.

 

Oversikt over nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland.

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler.


VALGKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING

kan lastes ned her, og er også lagt ut i banklokalene.


STEMMERETT

Innskytere i Helgeland Sparebank som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Innskyterne må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland fylke.

 

Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

 

Mo i Rana den 18. januar 2018
Aino Olaisen
generalforsamlingens leder

 

--------------------------------

 
PÅ VALG I 2018:

 

Av de innskytervalgte medlemmene i generalforsamlingen er disse på valg:

 • Tom Andre Engø, Mo i Rana
 • Yngve Herigstad, Sandnessjøen
 • Nytt medlem for Stig Roger Nilsen (død i 2017)

 

Av de innskytervalgte varamedlemmer er disse på valg:

 • Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana
 • Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana
 • Greta Fjellsøy Stephansen, Brønnøysund
 • Helen Lovise Crabtree Sørra, Sandnessjøen

 

--------------------------------

Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer i Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Innskytervalgte

 • Tom Andre Engø, Mo i Rana
 • Yngve Herigstad, Sandnessjøen       
 • Stig Roger Nilsen, Mo i Rana (død 2017)
 • Inger Lise Pettersen, Korgen
 • Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna
 • Erling Steinar Johansen, Mo i Rana
 • Kari Bjørnli, Mosjøen
 • Siri Kobberød, Hattfjelldal
 • Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund
 • Kristian Strauman, Mosjøen

 

Varamedlemmer:

 • Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana
 • Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana
 • Greta Fjellsøy Stephansen, Brønnøysund
 • Helen Lovise Crabtree Sørra, Sandnessjøen

 

Tilbake

 

 

Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her. Dette vil vi gjøre ved å bidra til at Helgeland Sparebank kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder - og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.

 

Stiftelsens midler er sikret for Helgeland ”for all fremtid”.

 

 

 

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland