www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Hovedside Ti. 19. feb. 2019

 
 
 

Innskytervalget er i gang. Bruk stemmeretten!

I dagene 7.- 24. februar kan du som er kunde i Helgeland Sparebank delta i valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Valget foregår elektronisk via en link i denne artikkelen, og er åpent hele døgnet. For å kunne stemme må du ha BankID. Har du ikke BankID kan du stemme i ett av bankens kontorer i samme periode.

 

HER KAN DU AVGI DIN STEMME

 

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland består av 12 medlemmer, hvorav 10 er valgt av innskyterne i Helgeland Sparebank. Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. 

 

Det skal i år velges 2 medlemmer for perioden 2019-2022 og 4 varamedlemmer for 2019.

 

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, som er myndige og som har adresse i Nordland fylke har stemmerett.

 

 

Bruk din innflytelse – din stemme teller!

 

 


 

 

Kundevalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Kunder i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valget skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 7. - 24. februar 2019.

 

Selve valget foregår via bankens hjemmeside på internett. Kunder som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2019/2022 og 4 varamedlemmer for 2019.

 

Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

 

Se nedenfor for oversikt over nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland, og hvem som er på valg.

 

Valgkomiteens innstilling kan lastes ned her

 

Stemmerett

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som er myndige kan delta i valget. Kunden må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland Fylke. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

 

Mo i Rana den 28. januar 2019

 

Aino Olaisen

generalforsamlingens leder

 

------------------------------------

 

Innskytervalgte medlemmer i Sparebankstiftelsen Helgeland (velges for 4 år):

 • Pettersen, Inger Lise, Markusbakken 3, 8646 Korgen 2015/2018
 • Jøsevold, Marius Meisfjord, Blomstervegen 2, 8700 Nesna 2015/2018
 • Johansen, Erling Steinar, Fridtjof Nansens gate 4B, 8622 Mo i Rana 2016/2019
 • Bjørnli, Kari, Innervollan 27B, 8657 Mosjøen 2016/2019
 • Kobberød, Siri, Sæterstad, 8690 Hattfjelldal 2017/2020
 • Olaisen, Aino Kristin Lindal, 8764 Lovund 2017/2020
 • Strauman, Kristian, Kjerkelia 36, 8663 Mosjøen 2017/2020
 • Engø, Tom Andre, Knut Hamsuns vei 11B, 8626 Mo i Rana 2018/2021
 • Sagen, Leif Olav, Falkflåget 23, 8610 Mo i Rana 2018/2021
 • Bonsaksen, Bjørn, Skolegata 11 A, 8624 Mo i Rana 2018/2021

 

Innskytervalgte varamedlemmer (velges for 1 år):

 • Zahl, Kjartan, Haukvegen 7, 8665 Mosjøen 2018
 • Hansen, Hilde Sofie, Steinbakken 33, 8610 Mo i Rana 2018
 • Moe, Kristin, Høgåsveien 15, 8904 Brønnøysund 2018
 • Sørra, Helen Lovise Crabtree, Åsgata 7, 8800 Sandnessjøen 2018

 

De som er uthevet er på valg i 2019

 

 

---------------------------------------------

 

 

Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her. Dette vil vi gjøre ved å bidra til at Helgeland Sparebank kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder - og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.

 

Stiftelsens midler er sikret for Helgeland ”for all fremtid”.

 

 

 

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland